Kategori: Ömer Hayyam

Ömer Hayyam veya tam adıyla Gıyaseddin Eb’ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam (d. 18 Mayıs 1048 – ö. 4 Aralık 1131), Fars şâir, filozof, matematikçi ve astronom.