Kategori: William Shakespeare

William Shakespeare (doğum tarihi bilinmemekle birlikte 26 Nisan 1564’te vaftiz edildi – 23 Nisan 1616), İngiliz şair ve oyun yazarı.